Urotherapy - Thăm dò vào nước tiểu trị liệu thăm dò vào trị liệu nước tiểu

Foods That Can Cause Urine Discoloration 0 Foods Đó Nguyên nhân có thể đổi màu nước tiểu

Thực phẩm Đó Nguyên nhân có thể đổi màu nước tiểu
TestCountry.com (blog)
Chúng tôi đã chia sẻ lý do y tế khác nhau cho nước tiểu đổi màu. Chúng tôi cũng đề cập đến sự đổi màu nước tiểu có thể xảy ra như là kết quả của việc tiêu thụ ...

Nguyên văn 2010/11/05 05:49:39.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.Disclaimer: Như với bất kỳ điều trị mới, luôn luôn kiểm tra với bác sĩ / nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe / bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ trung đoàn y tế.
Trang web này là để cung cấp câu trả lời cho câu hỏi của bạn mang theo bên mình với bác sĩ hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn. Vui lòng xem lại của chúng tôi Điều khoản Dịch vụ & Chính sách bảo mật .

CẢNH BÁO
Chủ đề người lớn Matter
Có lẽ không thích hợp cho trẻ vị thành niên.
Bằng cách nhập vào trang web này, bạn khẳng định rằng bạn có đủ tuổi luật.
Nhấn vào bất cứ nơi nào để đóng.
Dưới 19 tuổi? Click vào đây
Hãy chắc chắn để sử dụng bộ lọc của bạn:

Cyber ​​Patrol | Cybersitter | NetNanny | RSAC | Safesurf