Urotherapy - Exploration vào nước tiểu trị liệu thăm dò vào Therapy nước tiểu

Foods That Can Cause Urine Discoloration off Foods Điều đó có thể gây ra nước tiểu đổi màu

Thực phẩm Điều đó có thể gây đổi màu nước tiểu
TestCountry.com (blog)
Chúng tôi đã chia sẻ lý do y tế khác nhau cho nước tiểu đổi màu. Chúng tôi cũng đề cập rằng nước tiểu đổi màu có thể xảy ra như là kết quả của việc tiêu thụ ...

Originally posted 2010/11/05 05:49:39.

Những ý kiến ​​đóng.Disclaimer: Như với bất kỳ liệu pháp mới, luôn luôn kiểm tra với bác sĩ / chăm sóc sức khỏe của bạn nhà cung cấp / bác sĩ trước khi bắt đầu
bất kỳ đoàn y tế.
Trang web này là để cung cấp câu trả lời cho câu hỏi của bạn để đi với bạn để bác sĩ hoặc chăm sóc sức khỏe của bạn.
Vui lòng xem xét của chúng tôi Điều khoản Dịch vụ & Chính sách bảo mật.
Copyright 2015

CẢNH BÁO
Đối tượng người lớn Matter
Có lẽ không thích hợp cho trẻ vị thành niên.
Bằng cách nhập vào trang web này, bạn xác nhận rằng bạn có đủ tuổi luật.
Click vào bất cứ nơi nào để đóng.
Dưới 19? Click vào đây
Hãy chắc chắn để sử dụng bộ lọc của bạn:

Cyber ​​Patrol | CyberSitter | NetNanny | RSAC | Safesurf